Opleiding Google Classroom

Op Moodle vind je een zeer overzichtelijke opleiding Google Classroom terug. Met Google Classroom kan je opdrachten stroomlijnen, samenwerking aanmoedigen en communicatie bevorderen.

Als leerkracht kan je lesgroepen maken, opdrachten opgeven, feedback geven en alles handig op één plaats bekijken.

Google Classroom integreert ook naadloos met andere Google-tools, zoals Google Documenten en Drive.

Naar de opleiding Google Classroom

OPGELET: De aanmeldingssleutel is gewoon Classroom.

Related Articles