Hoe registreer ik de punten van een module in de docentenapplicatie?

Log in op de docentenapplicatie. (lees hier hoe je dit doet)

https://docent.cvoantwerpen.be

Weet je je paswoord niet meer? Lees dan hier hoe je het kan resetten.

Opgelet! Voor cursussen met meerdere docenten kan elke docent evenwaardig de gegevens invullen en aanpassen.

Selecteer bovenaan onder Cursusselectie de cursus waarvoor je punten wenst in te geven.

Klik vervolgens in de linkerkolom op Evaluatie.


Het puntenscherm

Als je voor de eerste keer het puntenscherm opent, is het onderstaande scherm de basisinstelling.

Het aanvinken van Verberg definitieve resultaten geeft je meer ruimte op het scherm.

Tip: exporteer de cursistgegevens bij de start van de cursus naar Excel

Als je klikt op het icoontje Kopieer naar klembord kan je alle cursistgegevens (familienaam, voornaam, cursistnummer) kopiëren naar Excel . Je klikt op de knop, vervolgens open je Excel en gebruik je de toetsencombinatie CTRL + V om de gegevens in het rekenblad te plakken. Dit kan je als basis gebruiken om je eigen evaluatieberekeningen aan te maken.

Ingeven punten

Je kan de punten ingeven via het tekstveld in de kolom “Punten” en het resultaat in het selectieveld in de kolom “Resultaat”.
• Indien “Zonder punten” aangevinkt is, kan je enkel het “Resultaat” ingeven.
• Enkel als je op de “opslaan” knop klikt, wordt het resultaat bewaard! (in tegenstelling tot het aanwezigheidsscherm waarbij elke ingevoerde aanwezigheid meteen wordt bewaard.)

Met het vinkje “Toon details” krijg je ook de resultaten te zien van de deliberaties van de 1ste en 2de evaluatie (indien van toepassing). De resultaten van de deliberatie kunnen niet worden bewerkt door een leerkracht. Dit is louter ter informatie.

Commentaar toevoegen

Je kan een opmerking toevoegen door op de pijltjesknop links van de cursistnaam te klikken. In een nieuw veld onder de punten kan je dan per cursist een opmerking over de evaluatie ingeven.

Tegenstrijdigheden punten/resultaat

Van zodra er tegenstrijdigheden zijn tussen punten en resultaat, wordt dit bij het opslaan gemarkeerd in het rood. Deze tegenstrijdigheden worden op de deliberatie verder behandeld. Je moet dus niet proberen om alle rode kaders weg te werken. De gegevens worden wel degelijk allemaal opgeslagen.
Hieronder de tegenstrijdigheden met een eventuele verklaring:
• Niet geslaagd en toch 50% van de punten: indien de cursist voor 2 onderdelen moet geslaagd zijn
• Geslaagd en minder dan 50% van de punten: bij een delibereerbaar resultaat
• Niet deelgenomen en toch punten: indien de cursist taken gemaakt heeft maar niet heeft deelgenomen aan het examen

2de evaluatie

Nadat er een deliberatie heeft plaats gevonden, de punten definitief zijn en de deliberatiedatum is ingevuld, wordt de kolom “Docent” grijs en kan je hier niets meer invullen. Wijzigingen moeten worden doorgegeven aan de administratie.
Enkel voor cursisten met een “uitgestelde” of “bijkomende proef“ kan je een 2de evaluatie ingeven.

Van zodra er bij de 2de evaluatie ook een deliberatiedatum wordt ingevuld, wordt ook hier de kolom “Docent” grijs en niet meer bewerkbaar.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?