Een les of test van een cursist in je Moodle cursus nakijken en verbeteren/feedback geven.

Je kan alles wat je cursist gedaan heeft in je Moodle cursus nakijken en opvolgen.

Hoe doe je dit?

Bekijk het filmpje: https://youtu.be/1W0-lgbTC4U 

Als een cursist een les of test heeft afgewerkt dan krijgt jij daar een mail van in berichten.

Stap 1:

Ga naar berichten en klik het bericht van je cursist aan.

Stap 2: 

Klik in het bericht op de onderste link.

Je wordt dan automatisch geleid naar zijn poging.

Stap 3:

Bij de navigatie rechts kan je zien welke vragen automatisch werden verbeterd. 

Bij testnavigatie zie je de genummerde vragen en meteen hoe de cursist de vragen oploste.

Groen= juist

Rood= fout

Oranje = gedeeltelijk juist of gedeeltelijk ingevuld

Grijs= nog niet beoordeeld of dit is geen vraag maar info.

Stap 4:

Klik op de grijze vragen. Je wordt dan in de test gebracht naar de nog te beoordelen vraag.

Gesloten vragen worden automatische beoordeeld. Open vragen moet de docent beoordelen.

Stap 5:

Klik op de link onderaan de vraag: Maak opmerking.

Er opent een nieuw venster. In het tekstvak kan je feedback geven. In het vakje eronder geef je punten. Je moet punten geven anders krijgt de cursist geen eindresultaat.

Stap 6:

Als alle open vragen zijn beoordeeld, telt Moodle alles op en zie je bovenaan de test het eindresultaat en de algemene feedback. 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?