Een LES aanmaken in Moodle

In deze video legt collega Stefan je uit hoe je een les aanmaakt in Moodle en deze vervolgens indeelt in pagina’s.

Een online les of leerpad is een verzameling van inhoud, die ook oefeningen met gesloten en open vragen kan bevatten.

Een les wordt gebruikt wanneer het noodzakelijk is leerlingen meer informatie te verstrekken over het onderwerp dat ze bestuderen. Het onderwerpen worden ingedeeld in kleinere onderdelen, die mondjesmaat aan de cursisten worden getoond. Binnen een les worden deze onderdelen Pagina’s genoemd.

De meningen zijn verdeeld over hoe lang zo’n pagina mag zijn, maar we raden je aan niet meer tekst te gebruiken dan past op 1 computerscherm.

Je kan in een les een reeks pagina’s aanmaken, die één voor één getoond worden (zoals in een slidehow), maar je kan ook niet-lineair werken en een boomstructuur opzetten. Of je gebruikt een combinatie van beide. Een keuze van de cursist brengt hem dan naar een door de docent gekozen pagina.

Antwoord A zal de cursist bijvoorbeeld terugsturen naar een pagina waar de lesinhoud kan worden herhaald. Antwoord B leidt de cursist dan weer naar een totaal andere pagina.

De les kan geëvalueerd worden door gebruik te maken van vragen, of kan niet-beoordeeld blijven en eenvoudigweg gebruikt worden als een bron van informatie. Ook hier weer is een combinatie van beide mogelijk.

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?