Educatieve tools

Wat wil je doen?

Audio converteren (omzetten naar een ander formaat)

Audio bewerken

Audio downloaden van internet (dit artikel komt eraan…nog even geduld)

Mindmap maken

Een interactieve kaart maken met Google My Maps (dit artikel komt eraan…nog even geduld)

1 Comment

  1. Christel Van Damme

    Tof initiatief, ik wist niet dat het bestond. Hartelijk dank, ook voor het overzicht.

Leave A Comment?